Regulamin

 1. Zamawiający to osoba kupująca za pośrednictwem strony http://zakleciamilosne.pl/ jedną lub więcej zamieszczonych tam produktów.

 2. Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Kupujac jakiekolwiek artykuły zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu http://zakleciamilosne.pl/. Zamawiający oświadcza iż zapoznał się z poniższym regulaminem zamieszczonym pod adresem http://zakleciamilosne.pl/ oraz, że w pełni akceptuje jego warunki.

 4. Rytuały magiczne prezentowane na stronie http://zakleciamilosne.pl/ wykonywane są osobiście przez mistrza magii.

 5. Odprawianie magicznego rytuału, wykonanie wróżby, horoskopu przez mistrza nie stanowi ani usługi ani dostawy towaru w prawnym  znaczeniu tego słowa. Przebieg magicznych rytuałów i ich sukces jest porównywalny z działaniami psychologa, który może wyleczyć jedynie wówczas gdy pacjent wykazuje chęć uleczenia i współdziałania w leczeniu 

 6. W świetle prawa zakup odprawienia magicznego rytuału jest jednoznaczny z zakupem magicznego zestawu rytualnego oraz świadomym zleceniu jego zniszczenia (spania ) przez mistrza magii. ( Za powyższy zakup wystawiony jest rachunek na towar – ” Zestaw świec „, Zamawiający jednak zrzeka się do niego prawa własności).  Faktycznie Zmawiający płaci za zestaw rytualny, jego odprawienie jest gratis

 7. Przedmioty wykorzystane w czasie prac rytualnych nie mogą być odnowione , odzyskane czy wykorzystane przy innej pracy, stąd też brak możliwości zwrotu czy wymiany, a co za tym idzie brak możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Wpłata jakiekolwiek sumy na konto jest równoznaczna z akceptacją zasad niniejszego regulaminu. 

 8. W świecie magii nie ma żadnej gwarancji , gdyż los kieruje się swoimi zasadami, których nie można w pełni przewidzieć, dlatego mistrz magii nie gwarantuje, że rytuał zadziała w każdym przypadku, najważniejsza st tutaj dobra wola Zamawiającego.  Życie zmienia się każdego dnia, poprzez czyny Zmawiającego, którymi kształtuje swoją przyszłość, dlatego wróżbita  Syllio oraz operator strony nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.  Nie można ich obciążyć roszczeniami czy odpowiedzialnością za działanie rytuału, nawet wtedy gdy w życiu Zamawiającego wydarzenia potoczą się nie tak, jak tego pragnie.

 9. Wróżbita Syllio oraz Operator strony nie ponoszą odpowiedzialności za  :

  zmianę zachowań i działań  Zamawiającego w związku z  zamówieniem  odprawiania rytuału szkody powstałe w wyniku działania rytuału brak działania rytuału

 10. Całkowita odpowiedzialność mistrza magii oraz Operatora strony wobec Zamawiającego ( dochodzenie na podstawie jakiegokolwiek tytu prawnego ) ograniczona jest do kwoty zamówienia.

 11. Wszystkie produkty zawarte na stronie http://zakleciamilosne.pl/ nie stanowią oferty w oczach prawa, są jedynie treścią  i informacją.

 12. Wszystkie terminy odprawiania rytuałów są ustalone piśmiennie przez email pomiędzy mistrzem magii, a osobą która korzysta z jego pomocy.

 13.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w swietle prawa, nie uchybia to ważności pozostałych. 
 14.